EKITALDI KULTURALAK

Informazioa

Ekitaldi kuluraalen anotaleketa osoa burutu dezakegu. Edukiak, produkzioa zein logistika eta arlo tekniko guztiak definituz.